Graduation Ceremony

Rajapark institute

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมรับปริญญาผ่านระบบออนไลน์ สามารถยืนยันการเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 - 1 ธันวาคม 2566

หลังจากนั้นระบบจะปิดหน้าการตอบรับโดยอัตโนมัติ หากต้องการเข้าร่วมหลังจากระบบปิดแล้วให้ติดต่อกับฝ่ายทะเบียนวัดผล

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

เรื่อง การขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ตรวจสอบแล้วพบว่า

  1. คำนำหน้า, ชื่อ, และสกุล ไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งแก้ไขกับทางฝ่ายทะเบียนวัดผล

  2. กรณีศูนย์การศึกษาต่างจังหวัดให้แจ้งผ่าน ผู้ประสานงานภายในเดือนตุลาคม

  3. บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ต้องการให้ขาน ชื่อใหม่-ยศใหม่ ขอให้แจ้งในวันฝึกซ้อมฯ
ระบบลงทะเบียนปิด
กรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

เลือกศูนย์การศึกษา